Verzorgingstips voor onze Buxus:
Om onze geliefde Buxus in topvorm te houden zijn toch wel enkele zorgen nodig, een degelijke bemesting is al zeer voornaam. Goed groeiende planten blaken meestal van gezondheid en zijn ook veel minder vatbaar voor ziekten. Om te scheren en te knippen is het ideaal in de tweede helft van Juni wanneer de eindknoppen zich beginnen te vormen. Als volgt een overzicht van de twee belangrijkste schimmelziekten die kunnen voorkomen, ook enkele bemestingstips en uitleg over de bladvlo waarvoor Buxus gevoelig is.

Volutella buxi: (katten of hondenpisziekte):
Volutella buxi is een schimmelziekte die de laatste jaren meer en meer voorkomt. Het schadebeeld uit zich in bruine bladeren en takken alsof een kat of een hond tegen de plant zou geplast hebben. Het is dus belangrijk dit al uit te sluiten. Meestal begint de ziekte plaatselijk en kan dus een deel van de plant aantasten. Wanneer er niet behandeld wordt tegen deze ziekte zal de plek stelselmatig uitbreiden. Het is zeer gemakkelijk om deze ziekte vast te stellen door een aangetast takje af te snijden, te bevochtigen en gedurende een aantal dagen in een afgesloten plastiek zakje te bewaren op kamertemperatuur. Je zult zien dat er al dan niet na een paar dagen een wit tot roos schimmelpluis aan de onderzijde van de dode bladeren op te merken is.
Preventie en Bestrijding:

Typisch schadebeeld door aantasting van Volutella buxicola

Cylindrocladium buxicola:
In tegenstelling tot Volutella bij Buxus is er bij deze schimmelinfectie sprake van een volledig bladverlies. Bij Cylindrocladium begint de aantasting met een aantal zwarte vlekjes aan de onderzijde van de bladeren, het blad verkleurt naar roodbruin soms groen omrand, vervolgens geheel bruin wordend gevolgd door massale bladval. Op de stengel zijn dan ook zwarte verticale streepjes zichtbaar. De planten sterven vervolgens volledig af, er is geen enkele hergroei merkbaar.
Preventie en Bestrijding:

Cylindrocladium buxicola: begin aantasting, opvallend de kleine verticale zwarte streepjes

Cylindrocladium buxicola: bladval
Snoeitip:
Na enkele jaren van scheren en knippen is je Buxus erg dicht begroeid aan de buitenzijde, er bevinden zich zeer ingewikkelde dichte vertakkingen. Door deze dichtheid is er weinig verluchting binnenin je Buxus vormen of hagen, er ontstaat hierdoor een gunstig microklimaat waardoor beide schimmelinfecties soms explosief kunnen uitbreiden. Een goede remedie die zeer efficiënt is, het kort terugknippen van je Buxus, minimum 10 cm verwijderen, hij staat er dan wel een paar jaar wat kaal bij maar mits een goede bemesting zal hij vlot uitgroeien en de ziekte verdwenen zijn. Je verkrijgt ook weer mooie gezonde frisgroene planten, ik weet wel het is een serieuze ingreep maar het loont zeker de moeite tot aller tevredenheid.

Buxusbladvlo:
Bladvlooien zijn kleine insecten, de volwassen insecten zijn 2 à 3 mm groot. Zij zijn gevleugeld en dankzij de bouw van hun achterpoten tot min of meer grote sprongen in staat. Zij worden in de praktijk soms ‘springers’ genoemd. De eieren worden met behulp van een kort steeltje op de bladeren of takken bevestigd. Het zijn echter de larven die het meeste schade veroorzaken, door het aanprikken van de stengels en bladeren en zuigen van plantensappen.
Schadebeeld:
Er ontstaan hierdoor de typische lepelbladeren in de jonge toppen van de planten, zij zijn altijd naar binnen gekruld. Tussen deze misvormde blaadjes leven de larven van de bladvlo, die 5 x vervellen en hierdoor de typische witte wasachtige pluizen achterlaten, in het zonlicht krijgen deze pluizen soms een blauwachtige tint. Soms kan de schade ernstig zijn wat tot serieuze groeistoornissen lijdt. De bladvlo legt in het najaar haar eitjes in de toppen van de planten als overwinteringsvorm, in het voorjaar kunnen de uitkomende larven zich onmiddellijk tegoed doen aan de jonge scheuten
Preventie en Bestrijding:

Schadebeeld bij aantasting door Buxusbladvlo

Typische restanten vervellingen van de Buxusbladvlo

Onkruidbestrijding:
Het veiligste is altijd de mechanische, hakken, schoffelen ofwel wieden. Wil je het chemisch aanpakken met herbriciden, dan kan dit best in het voorjaar gebeuren, op een mooie onkruidvrije bodem. Tussen planten en hagen moeten wij immers omzichtig tewerk gaan en geen middelen gebruiken die te agressief zijn en werken op bvb. diepwortelende onkruiden, zoals de middelen die gebruikt worden op paden, terrassen, opritten en onbeteelde terreinen. Buxus wortelt namelijk oppervlakkig en zal door de herbriciden schade oplopen zoals vergeling van het blad en gedeeltelijk afsterven van de jonge scheuten.
Enkele middelen die toepasbaar zijn:

Bemesting:
Een goede voorraadbemesting dient gedurende de wintermaanden en het vroege voorjaar aangebracht te worden. Buxus wortelt oppervlakkig en het is al vlug erg droog onder je hagen of planten waardoor de meststoffen niet of moeilijk oplossen en opgenomen worden.
Breng in januari – februari fosfor en kalium houdende meststoffen aan zoals, Superfosfaat of Patentkali. Thomaskali is zeker geschikt, het bevat zowel fosfor, kalium, magnesium, 20% kalk en verschillende sporenelementen.
De Ph moet ook hoog genoeg zijn 5 tot 5,5 het is dan ook aangeraden regelmatig wat te bekalken zonder echter te overdrijven. In het vroege voorjaar kan er nog altijd een stikstof meststof toegediend worden indien nodig. Is de groei toch nog onvoldoende in de zomer dan kan je altijd wat bladvoeding, zoals Bayfolan, op de planten sproeien, het werkt vlug en is interessant om samen te gebruiken tijdens een behandeling tegen schimmelinfectie, je vangt bij wijze van spreken 2 vliegen in een klap.

Veel succes bij het verzorgen van je geliefde Buxus.
Edgard Vanheusden Lente 2014

Terug naar overzicht tuintips